Termeni si conditii

Fundatia „Speranta pentru Copiii Romaniei”

CUI: 8018755

Sediul: Bucuresti, Sector 4, Bd. Constantin Brancoveanu nr. 20

 

 

Termeni și condiții

Prin accesul, navigarea și folosirea site-ului www.e-neonat.ro, numit în continuare Site-ul sunteți de acord cu Termenii și condițiile generale de folosire ale acestuia.

Accesul la www.e-neonat.ro este gratuit, conținutul paginii de internet are caracter informativ. Utilizarea acestui website reprezintă acordul dumneavoastră în ceea ce privește acceptarea și respectarea termenilor și condițiilor de mai jos.

 

1. ACCES

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obţinerea de informaţii şi efectuarea de donatii. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. www.e-neonat.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta. Prin termenul „utilizator” al acestui site se înţelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site. 

 

2. DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ŞI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

www.e-neonat.ro oferă acces liber la site-ul www.e-neonat.ro şi vă autorizează să vizualizaţi, imprimaţi şi să transmiteţi informaţii existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale. Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de www.e-neonat.ro sau de partenerii săi. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris al Fundatiei „Speranta pentru Copiii Romaniei” sau partenerii săi. Conţinutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea www.e-neonat.ro sau a partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situaţiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris explicit al www.e-neonat.ro, www.e-neonat.ro nu îşi ia responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de www.e-neonat.ro şi îşi rezervă dreptul de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a oricărei acţiuni de acest tip, care nu are acordul său prealabil. www.e-neonat.ro sau terţe părţi pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. www.e-neonat.ro nu garantează, nu este şi nu poate fi făcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. www.e-neonat.ro nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despagubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile respective. Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispoziţie de www.e-neonat.ro prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor şi proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni. www.e-neonat.ro îşi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea şi utilizarea acestui site şi de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conţinutului sau securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita www.e-neonat.ro sau partenerii săi, produsele, serviciile şi angajaţii acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competenţa instanţelor de drept comun din România. Vom face toate eforturile pentru ca informațiile furnizate prin intermediul www.e-neonat.ro să fie corecte și actuale și vom încerca pe cât posibil să corectăm eventualele erori sau omisiuni, însă nu putem fi trași la răspundere pentru informațiile furnizate, conținute, omise, pentru prejudiciile de orice natură, suferite de utilizatorul care redistribuie informațiile sau care își bazează acțiunile sau deciziile pe informațiile de pe site. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau șterge, în orice moment, fără vreo notificare, conținutul de pe site, structura, design-ul sau condițiile de utilizare. Condițiile de utilizare se referă exclusiv la site-ul www.e-neonat.ro Daca nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare a site-ului și a colectării datelor cu caracter personal, vă rugăm să nu mai utilizați acest site. 

 

3. REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise: 

– copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe acest site; 

– încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop; 

– încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din reţeaua www.e-neonat.ro sau accesarea oricăror servere sau servicii din reţeaua www.e-neonat.ro care nu sunt publice, fără autorizaţie; 

– încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua www.e-neonat.ro prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”; 

– folosirea oricaror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese. 

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. www.e-neonat.ro va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autorităţile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări. 

 

4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

www.e-neonat.ro îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. 

www.e-neonat.ro nu este răspunzător faţă de utilizator, orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului. 

www.e-neonat.ro poate schimba în orice moment conţinutul şi condiţiile de folosire a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site şi nu au caracter retroactiv. 

 

5. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizaţi acest site, declaraţi în mod expres şi implicit că întelegeţi că sunteţi de acord cu următoarele: 

– utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. www.e-neonat.ro se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop. 

www.e-neonat.ro nu oferă nici o garanţie că: 

– informaţiile vor implini toate cerinţele dumneavoastră; 

– serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori; 

– rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere; 

– calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, vă satisface toate cerinţele; 

– orice eroare de program va fi corectată. 

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutului site-ului. 

Nici un sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de la site-ul www.e-neonat.ro sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanţie, dacă nu este stipulată expres în Termenii şi condiţiile de utilizare. 

În plus, prin folosirea metodei de donații online, sunteți de acord cu termenii și condițiile de mai jos. 

 

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

www.e-neonat.ro nu va fi răspunzator pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunavoinţă, posibilitaţii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă www.e-neonat.ro a fost informată anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din: 

– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului; 

– costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informaţii sau servicii achiziţionate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii începute prin / de pe site-ul www.e-neonat.ro ; 

– acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului; 

– declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului; 

– orice altă problemă legată de serviciile site-ului. 

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziţie pe site, postat de www.e-neonat.ro, de către terţi sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situaţii la adresa afisata pe site-ul e-neonat.ro in sectiunea de contact. 

Pentru secţiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conţinutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. www.e-neonat.ro îşi rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor. 

Acest site este oferit în această formă fără alte garanţii. www.e-neonat.ro nu este şi nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului său. 

 

7. CONFIDENŢIALITATE ŞI INFORMAŢII PERSONALE

Informaţiile personale puse la dispoziţia site-ului www.e-neonat.ro pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor). 

Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date www.e-neonat.ro şi să primească mesaje cu privire la produse şi servicii, promoţii, concursuri sau orice alte acţiuni editoriale şi de marketing desfăşurate în viitor de către www.e-neonat.ro şi de partenerii săi agreaţi. 

După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul are la dispoziţie un cont pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidentialităţii asupra parolei asociate accesului la serviciile www.e-neonat.ro, condiţionate de logare. 

Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informaţiile care sunt făcute publice din contul său. În cazul accesării neautorizate a contului de către terţe persoane, www.e-neonat.ro nu îşi asumă nici o responsabilitate faţă de consecinţele care pot apărea. 

La solicitarea explicită a utilizatorului adresată pe adresa asociatiei, www.e-neonat.ro se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime şi să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, datele personale conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, daca este cazul. 

www.e-neonat.ro nu-şi asumă nici un fel de responsabilitate pentru situaţiile în care utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile www.e-neonat.ro. 

Politica site-ului www.e-neonat.ro este de a nu accepta sau de a nu lua în consideraţie materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, www.e-neonat.ro îşi rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidenţiale şi lipsite de protecţia drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale şi drepturi devin proprietatea www.e-neonat.ro, liberă de orice pretenţii emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către www.e-neonat.ro, fără obligaţia de a acorda compensanţii pentru utilizarea lor. 

Pe site-ul www.e-neonat.ro pot fi prezente reclame şi/sau legături către pagini ale unor terţe părţi, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informaţiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul www.e-neonat.ro şi orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc. 

 

8. DONATII SI MODALITATI DE PRIMIRE A DONATIILOR

Modalități de primire a donațiilor: 

– prin intermediul Site-ului, utilizatorii pot face donații online cu ajutorul serviciului specializat în procesare plăți online – Netopia Mobilpay; 

– donații direct în conturile afișate pe site-ul www.e-neonat.ro 

Donațiile online se fac cu ajutorul serviciului specializat în procesare plăți online sau transfer bancar. Utilizatorul poate selecta valoarea în RON pe care dorește să o doneze. 

Prețul tranzacției indicat este prețul net care va fi plătit de utilizator, fără nicio taxă suplimentară. 

Puteți face o donație online urmând pașii de mai jos: 

Apăsați pe linkul “Donează” 

Introduceți suma dorită și apăsați „Donează”. 

Din acest moment, sunteți redirecționați către pagina de coş si checkout, iar după alegerea plății online sunteți redirecționat către pagina securizată a furnizorului specializat în procesarea de plăți online (Netopia Mobilpay) pentru finalizarea donației. 

În următorul ecran vă sunt oferite informațiile privind tranzacția prin card, completați datele solicitate și confirmați donația. Apoi, apare mesajul în care sunteți anunțat că tranzacția a fost efectuată cu succes și vi se mulțumește pentru donația efectuată. 

 

8.1 Politica de securitate

Informațiile personale sunt necesare pentru procesarea corectă și eficientă a tranzacției plasate de către dumneavoastră. Introducerea datelor personale se face utilizând o conexiune criptată SSL. 

Furnizorul specializat în procesarea de plăți online garantează securitatea sistemelor sale informatice. 

Citiți Politica de confidențialitate a furnizorului specializat în procesarea de plăți online pentru mai multe informații despre acest subiect. 

 

8.2 Cum plătesc la donatiile online?

Metoda de plată: card de credit/debit prin intermediul platformei securizate euplatesc.ro 

Pentru efectuarea donației prin card de credit/debit este necesar să completați un formular cu datele despre acesta. Dacă tranzacția prin card a fost reușită, în următorul ecran vi se mulțumește pentru donație. 

euplatesc.ro (furnizorul specializat în procesarea de plăți online) acceptă următoarele cărți de credit/debit: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard. Folosind ca metodă de plată card-ul bancar de credit/debit, donația dumneavoastră va fi procesată imediat. 

 

8.3 Politica de returnare

Donatiile efectuate pe acest site nu se returneaza. 

 

8.4 Confidențialitatea informațiilor

Datele solicitate vor fi folosite doar în contextul facilitării donațiilor către noi. 

Informațiile obținute de la utilizator nu vor fi puse la dispoziția nici unei persoane fizice, juridice, instituții, etc. decât în cazul in care sunt solicitate justificat de către autoritățile în drept să verifice tranzacțiile online sau în cazul în care se abuzează în orice fel de website. 

Datele personale ale utilizatorului vor fi folosite numai în scopul declarat anterior. Informațiile din formularul de plată vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea donației și pentru comunicări ulterioare. 

Datele completate de către utilizatori pe Site vor fi stocate de către furnizorul specializat în procesarea de plăți online. 

 

9. Politica de livrare

Nu se apliă în cazul donațiilor.

 

10. SOLUTIONAREA CONFLICTELOR/LITIGIILOR

Orice tentativă de acces neautorizat în Site și orice încercare de fraudă vor fi raportate autorităților competente. 

Eventualele litigii, divergențe sau pretenții rezultate din sau în legătură cu donațiile efectuate, vor fi soluționate pe cale amiabilă. Daca aceste negocieri nu au succes, în termen de 30 zile calendaristice de la data la care apare disputa, aceasta va fi soluționată de către instanțele judecătorești competente. 

Termenii și condițiile generale aplicate pentru donații online sunt acceptate în deplină cunoștință de către utilizator, actul de donație implicând acceptarea imediată și totală a termenilor amintiți. Utilizatorul își asumă în totalitate aceste riscuri. 

 

Dispoziții finale

* Toți utilizatorii se obligă să respecte legile în vigoare.

* Termenii și condițiile prezente pot fi oricând modificate fără preaviz.