Tensiunea arterială la nou-născut

Următoarele figuri și tabele pot fi folosite pentru a evalua tensiunea arterială la nou-născutul prematur. Ca o constatare empirică, limita inferioară a tensiunii arteriale medii în prima zi de viață exprimată în mmHg este aproximativ egală cu vârsta de gestație exprimată în săptămâni (Lee J et al, 1999). Hipotensiunea nu trebuie tratată de rutină în lipsa altor semne asociate unui debit cardiac insuficient  (de exemplu: hipoperfuzie periferică, acidoză metabolică, anurie).

Figura 12Media şi limitele de încredere de 95% pentru tensiunea arterială în primele 12 ore de viaţă

Figura 13Tensiunea arterială sistolică (a), diastolică (b), şi medie (c) la prematuri în prima zi de viaţă în funcție de greutatea la naștere (a1, b1, c1) şi vârsta de gestație (a2, b2, c2). Liniile reprezintă media ± 2 deviații standard

Figura 14Tensiunea arterială medie în prima săptămână de viaţă pentru prematurii cu greutate foarte mică la naștere subdivizată în patru grupe în funcţie de greutate

 

Referințe:

  1. Cunningham S, Symon AG, Elton RA, Zhu C, McIntosh N. Intra-arterial blood pressure reference ranges, death and morbidity in very low birthweight infants during the first seven days of life. Early Hum Dev  1999;56:151-165.
  2. Lee J, Rajadurai VS, Tan KW. Blood pressure standards for very low birthweight infants during the first day of life. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed  1999;81:F168-F170.
  3. Pejovic B, Peco-Antic A, Marinkovic-Eric J. Blood pressure in non-critically ill preterm and full-term neonates. Pediatr Nephrol  2007;22:249-257.
  4. Versmold HT, Kitterman JA, Phibbs RH, Gregory GA, Tooley WH. Aortic blood pressure during the first 12 hours of life in infants with birth weight 610 to 4,220 grams. Pediatrics  1981;67:607-613