Abrevieri

ACTH                      hormon adrenocorticotrop

ADH                        hormon antidiuretic

AgHbs                     antigen Hbs

ANC                        absolute neutrophils count

AMPc                      adenozin monofosfat ciclic

AT                           atrezie de tricuspidă

AVP                        arginin vasopresina (hormon antidiuretic)

BID                          bis in die (două ori pe zi)

BPD                        bronchopulmonary dysplasia (displazie bronhopulmonară)

BUN                        azot ureic

CA                          coarctație de aortă

CAV                        canal atrio-ventricular

CID                         coagulare intravasculară diseminată

CMV                       virus citomegalic

CMV                       continuous mandatory ventilation (ventilație mecanică convențională)

CPAP                      continuous positive airway pressure (presiune pozitivă continuă în căile aeriene)

CPDA1                   citrate-fosfat-dextroza A1

CRP                       proteina C reactivă

D5W                       glucoză 5%

D10W                     glucoză 10%

DSA                        defect septal atrial

DSV                        defect septal ventricular

ECG                       electrocardiogramă

EHI                         encefalopatie hipoxic ischemică

ELBW                     extremely low birth weight (greutate extrem de mică la naștere)

EPO                        eritropoietină

EUN                        enterocolită ulcero-necrotică

FENa+                    fractional sodium excretion (fracția de sodiu excretată)

FiO2                        fracția inspiratorie de oxigen

GBS                        group B beta-haemolytic streptococci (streptococ beta-hemolitic de grup B)

G-SFC                     factor de creștere al neutrofilelor

GFR                        glomerular filtration rate (rata de filtrare glomerulară)

GK                          galactokinaza

GMP                       guanozin monofosfat ciclic

GPUT                      galactozo - 1 - fosfat uridil transferaza

HBIG                       imunoglobulina specifică HB

HbO                        oxihemoglobină

HbNO                     nitrosilhemoglobină

HFV                        high frequency ventilation (ventilație cu frecvență înaltă)

HFJV                       high frequency jet ventilation (ventilație în jet cu frecvență înaltă)

HFOV                     high frequency oscillatory ventilation (ventilație oscilatorie cu frecvență înaltă)

HPPV                      high frequency positive pressure ventilation (ventilație cu presiune pozitivă cu frecvență înaltă)

HLG                        hemogramă cu formula leucocitară

HTLV                      virus uman T-lymphotrofic

HVS                        virus herpes simplex

IgHB                       imunoglobulină specifică HB

IgIV                         imunoglobuline IV

I:T                            raport neutrofile imature/ neutrofile totale

IMV                        intermittent mandatory ventilation

IOT                         intubație oro-traheală

IPE                          ecodensități intraparenchimatoase

IVH                         hemoragie intraventriculară

ITU                         infecție de tract urinar

IUGR                      intrauterine growth restriction (restricție de creștere intrauterină)

LBW                       low birth weight (greutate mică la naștere)

LCR                        lichid cefalorahidian

MAP                       mean airway pressure (presiune medie în căile aeriene)

MAS                       meconium aspiration syndrome (sindrom de aspirație de meconiu)

MCC                       malformații cardiace congenitale

MRSA                     methicillin-resistant Staphylococcus aureus (stafilococ aureu meticilino-rezistent)

NADPH                  nicotinamide adenine dinucleotide phosphate

NaHCO3                bicarbonat de sodiu

NICU                      neonatal intensive care unit (unitate de terapie intensivă neonatală)

NNS                       carduri de screen neonatal

NO                         oxid nitric

NPCPAP                nasopharyngeal continuous positive airway pressure (presiune pozitivă continuă nazofaringiană)

NPO                       nil per os (nimic per os)

PaO2                      presiune parțială a oxigenului

PaCO2                   presiune parțială a dioxidului de carbon

PC                          pressure control

PCA                        persistența canalului arterial

PCR                       polymerase chain reaction

PEEP                      positive end-expiratory pressure (presiune pozitivă end-expiratorie)

PFC                        persistența circulației fetale

PGE1                      prostaglandina E1

PHH                        hidrocefalie posthemoragică

PIA                         pierderi insensibile de apă

PICC line                peripherally inserted central catheter (cateter central cu inserție periferică)

PIE                          pulmonary interstitial emphysema (emfizem pulmonar intestițial)

PIP                          peak inspiratory pressure (vârful de presiune inspiratorie)

PL                           puncție lombară

PMA                       postmenstrual age (vârsta postmenstruală)

PPHN                     persistent pulmonary hypertension of the newborn (hipertensiune pulmonară persistentă a nou-născutului

PRN                        pre re nata

PS                           pressure support (suport presional)

PVL                         leucomalacie periventriculară

PVH                        hemoragie periventriculară

QID                         quater in die (patru ori pe zi)

RDS                        respiratory distress syndrome (sindrom de detresă respiratorie)

RMN                       rezonantă magnetică nucleară

ROM                       membrane amniotice rupte

ROP                        retinopathy of prematurity (retinopatie de prematuritate)

RSV                       virus sincițial respirator

RVTA                      retur venos total aberant

SaO2                      saturație în oxigen a sângelui

SGA                       small for gestation age (mic pentru vârsta de gestație)

SIADH                   secreție inadecvată de ADH

SIMV                      synchronized intermittent mandatory ventilation (ventilație sincronă intermitentă)

SNC                       sistem nervos central

sonda NP               sondă nazo-faringiană

SP                          stenoză pulmonară

T3                           triiodotironină

T4                           tiroxină

TCM                       transcutaneous monitoring (monitorizare transcutanată)

TF                          tetralogie Fallot

TcPO2                    transcutaneous oxygen pressure (presiune transcutanată a oxigenului)

TcPCO2                 transcutaneous carbon dioxide pressure (presiune transcutanată a dioxidului de carbon)

Ti                            timp inspirator

TID                         ter in die (trei ori pe zi)

TPN                        total parenteral nutrition (nutriție parenterală totală)

TSH                        hormon tireotrop (hormon de stimulare  tiroidiană)

TVM                        transpoziție de vase mari

UAC                        umbilical artery catheter (cateter arterial ombilical)

UDPG                     uridine diphosphate glucuronic acid

UVC                        umbilical venous catheter (cateter venos ombilical)

VC                          volume control (controlat în volum)

VG                          vârsta de gestatie

VSH                        ventricul  stâng hipoplazic

Vt                            volum tidal

VZV                         virusul varicelo-zosterian