Hipocalcemia

A.Definiție:

Concentrația calciului ionic plasmatic < 3 mg/dl (0,75 mmol/L)

B.Nou-născuții cu risc:

  1. Prematurii

  2. Nou-născuții din mamă diabetică

  3. Nou-născuții cu asfixie la naștere sau cu anumite tulburări congenitale, genetice sau metabolice

C.Clasificare după vârsta la debut:

  1. Precoce: la prematurii care au primit bicarbonat de sodiu pentru tratamentul acidozei metabolice, riscul cel mai mare fiind între 12 - 24 ore de viață. Cei mai mulți nou-născuți cu hipocalcemie asimptomatică își vor normaliza nivelul calcemiei serice până la 72 de ore, cu sau fără tratament.

  2. Tardivă: după 7 zile, la copiii care primesc formule de lapte cu concentrație mică de calciu și concentrație mare de fosfați (rare în prezent).

  3. Foarte tardivă: – osteopenia prematurilor

D.Simptomatologie: 

Tremor extrem, convulsii (inclusiv apnee), hemoragii și/sau contractilitate miocardică scăzută.

E.Tratament: 

Tratamentul nou-născuților ale căror simptome se consideră a fi datorate hipocalcemiei, trebuie să înceapă cât mai precoce posibil. Tratamentul nou-născuților asimptomatici este controversat deoarece în marea majoritate a cazurilor această condiție este considerată lipsită de sechele pe termen lung sau scurt. Totuși, unele autorități recomandă tratamentul nivelurilor scăzute de calciu.

  • Odată luată decizia de a trata, doza inițială este de 100-200mg/kg de calciu gluconic 10% în “bolus” IV lent, în timp de 30 minute, urmat de perfuzie continuă cu calciu gluconic 400mg/kg/zi. O alternativă constă în administrarea în perfuzie lentă (timp de 30 – 60 minute), în doză de 100 mg/kg/zi la 6 ore. Dacă se folosesc alte săruri de calciu, de exemplu clorura de calciu, doza va fi diferită. Gluconatul de calciu trebuie infuzat printr-o linie venoasă periferică și nu se administrează în amestec cu bicarbonat de sodiu, digoxin sau antibiotice. În probleme legate de compatibilitatea calciului cu alte medicamente, consultați farmacia.

  • La copiii tratați nivelul plasmatic al calciului ionic trebuie monitorizat la fiecare 12 – 24 de ore.  Odată normalizat nivelul calciului și inițiat aportul de calciu enteral sau parenteral, infuzia de calciu IV trebuie să scadă cu 50% după 24 de ore și se întrerupe după alte 24 de ore dacă valorile urmărite rămân normale, iar pacientul este asimptomatic.

  • Pentru a preveni osteopenia tardivă care apare cel mai frecvent la prematurii cei mai bolnavi, trebuie asigurat suportul nutrițional optim de calciu, enteral și parenteral, pe termen lung (vezi secțiunea Nutriția și alimentația nou-născutului).

Referințe:

  1. Salle BL, Delvin E, Glorieux F, David L.  Human neonatal hypocalcemia.  Biol Neonate  1990; 58:1:22-31.