Digoxin - Doze pentru nou-născutul la termen și pentru prematur

 

Doza de încărcare (Totală)1

Doza de întreținere2

Prematur: <1,5 kg

1,5-2,5 kg

15 mcg/kg IV

15-20 mcg/kg IV

3-4 mcg/kg/zi IV3

4-6 mcg/kg/zi IV4

NN la termen

30 mcg/kg IV

6-8 mcg/kg/zi IV

Perioada neonatală

40 mcg kg PO2

8-10 mcg/kg/zi PO5

Sub 2 ani

30-40 mcg/kg IV sau 40-50 mcg/kg PO

8-12 mcg/kg/zi PO

Tabel 11 – Doze digoxin pentru nou-născutul la termen și pentru prematur

 

1. „Digitalizarea" este folosită în general pentru tratarea aritmiilor. Doza totală de încărcare (digitalizare) se administrează în trei doze divizate la 8 ore. Se administrează lent, în perfuzie intravenoasă, timp de 5- 10 minute. Nu se administrează intramuscular (determină durere intensă și distrucție tisulară). Prima doză de întreținere nu trebuie administrată mai devreme de 24 de ore de la ultima doză de încărcare la prematur și de 12 ore la nou-născutul la termen, în perioada neonatală și la copilul mic (1- 12 luni).

2. Doza de întreținere este în general 25% din doza de digitalizare, divizată în două doze. Conversia la administrarea orală presupune creșterea dozei față de cea administrată intravenos cu 25% până la 30%, pentru că biodisponibilitatea este diferită. Nu există dovezi că aceasta ar fi cu exactitate echivalența farmacologică la administrarea IV și PO.

3. Datorită epurării plasmatice prelungite este necesară administrarea dozei de întreținere la prematur la 24 de ore după ultima doză de încărcare. La vârsta de o lună se consideră că funcția renală este suficient dezvoltată pentru a putea epura digitala la 12 ore. Dozarea Digoxinei în sânge confirmă necesitatea acestor schimbări (deși la nou-născut nivelul poate fi crescut datorită prezentei substanțelor endogene digoxin-like).

4. Doza trebuie crescută atunci când prematurul împlinește o lună de viață, fiind aceeași cu cea a nou-născutului la termen (6-8 mcg/kg/zi). Dozarea Digoxinei în sânge confirmă necesitatea acestei creșteri.

5. Doza trebuie crescută la vârsta de o lună pentru nou-născutul la termen, doza fiind aceeași ca cea a sugarului și a copilului mic (8-12 mcg/kg/zi). Dozarea Digoxinei în sânge confirmă necesitatea acestei creșteri.