Indicațiile aspirației de măduvă osoasă

A.Analiza cromozomială

Pentru a evita o aspirație de măduvă osoasă inutilă, este esențial să se verifice dacă nu s-a făcut anterior o analiză cromozomială prenatală, prin biopsie de vilozități coriale, amniocenteză sau cordocenteză. E posibil ca nou-născuții cu multiple anomalii să fi fost evaluați anterior de către obstetrician, inclusiv prin această analiză.

B.Situații în care s-ar putea utiliza această procedură

Deși diagnosticul se poate pune mai rapid decât în situația în care se utilizează sânge periferic (6-30 de ore, față de 48-96 de ore), aspirația de măduvă osoasă trebuie rezervată doar pentru situațiile când se suspicionează o maladie incompatibilă cu viața: trisomia 13, 18 sau triploidie (rar). Unui nou-născut cu sindrom Down, în mod normal, nu i se aplică deci o astfel de procedură. Există anumite limite tehnice:

  1. Riscul de eșec al analizei cromozomiale după aspirația medulară este crescut (8-10%), față de analiza din sânge periferic (<1%);
  2. Morfologia cromozomilor este în general nesatisfăcătoare, nepermițând identificarea rearanjărilor cromozomiale minime;
  3. Chiar și în cazurile încununate cu succes, există riscul de a nu putea detecta un mozaicism, deoarece densitatea celulelor analizabile este scăzută.

În cele mai multe cazuri, în timp ce se așteaptă rezultatul, trebuie oferită alternativa terapiei de suport vital, după discuția cu personalul medical și cu familia.

C.Mod de lucru

În zilele lucrătoare înainte de orele 15: Înainte de recoltarea aspiratului medular, contactați personalul laboratorului de citogenetică, pentru a face pregătirile necesare pentru procesarea specimenului recoltat. În măsura posibilităților, se programează aspirația înainte de ora 15 în zilele de lucru, deoarece procesarea probei durează cel puțin 2 ore.

Pentru obținerea aspiratului medular trebuie consultat specialistul în hematologie și laboratorul de măduvă osoasă, dacă se dorește analiza frotiului medular. Instrumentarul pentru aspirația medulară este furnizat de secția de nou-născuți, care trebuie să contacteze serviciul central de sterilizare. Eliberarea echipamentului durează în jur de ½ oră.

După amiaza și în weekend: Înainte de aspirația medulară se va contacta geneticianul și citogeneticianul aflați de gardă la domiciliu. Nu se efectuează puncția medulară înainte de contactarea laboratorului de citogenetică deoarece nu se pot obține rezultate dacă proba nu este analizată în decurs de 1-2 ore.

D.Procedura

Se extrag 1-3 mL măduvă osoasă și se introduc într-un tub heparinat. De asemenea, se recoltează 2-3 mL sânge, într-un tub heparinat, pentru analiza cromozomială, pentru cazul în care din măduva osoasă nu se pot obține rezultate adecvate. Dacă volumul de măduvă osoasă este suficient, se vor folosi ambele metode de prelucrare: pentru cea care durează 2 ore și pentru cea care necesită 24 de ore. Dacă volumul de măduvă osoasă este insuficient, se va folosi numai metoda de prelucrare prin culturi celulare, în 24 de ore. Rezultatele preliminare, obținute prin bandarea cromozomilor, vor fi disponibile în 6-30 de ore. Rezultatul final este furnizat în 5-10 zile.

E.Trombocitopenia

De obicei nu este necesară aspirația de măduvă osoasă în cazul trombocitopeniei neonatale (număr de trombocite < 50 000/microlitru). Totuși, în cazuri dificile sau în trombocitopenia persistentă, este utilă consultarea unui specialist în hematologie pediatrică, pentru discutarea diagnosticului și a tratamentului.

 

Referințe:

  1. Christensen R D, Rothstein G, Anstall H B, Bybee B Granulocyte transfusions in neonates with bacterial infection, neutropenia, and depletion of mature marrow neutrophils. Pediatrics, 1982;70:1-6.
  2. Cordle D G, Strauss R G (1993). Guidelines for Neonatal Transfusion Therapy - 1993. Iowa City:UIHC Elmer L. DeGowin Memorial Blood Center, University of Iowa Hospitals and Clinics, 1993. (reprinted in this book, pp. __ - ___).
  3. Strauss R G. Current status of granulocyte transfusions to treat neonatal sepsis. J Clin Apheresis 1989;5:25-29.