Hipotermia generalizată a corpului în encefalopatia hipoxic-ischemică

Criterii de screening: nou-născuții eligibili sunt cei care au detresă respiratorie ușoară la naștere și necesită manevre de resuscitare sau par cu encefalopatie.

Criterii de includere: Nou-născut ≥ 36 săptămâni, și > 1800g, cu detresă perinatală (Partea A) și EHI (Partea B).

Partea A: Criterii fiziologice pentru detresa perinatală acută :

        1. Gazele din cordonul ombilical sau primul gaz sanguin postnatal la < 1 oră de viață cu pH≤ 7,0 sau deficit de baze ≥ 16mmol/L.

SAU

         2. Dacă gazele din cordonul ombilical sau primul gaz sanguin postnatal la < 1 oră de viață au fiecare un pH de 7,01 -7,15 sau deficitul de baze între 10-15,9mmol/L sau dacă nu sunt disponibile gaze sanguine, atunci sunt necesare următoarele criterii adiționale.

  1. Un eveniment perinatal acut (exemplu, decelerare tardivă sau variabilă, prolaps de cordon ombilical, ruptură de cordon ombilical, ruptură uterină, traumatism matern, hemoragie, abruptio placentae, etc) și oricare dintre:
  • Scor Apgar <5 la 10 minute sau
  • Ventilație mecanică inițiată la naștere și continuată pentru cel puțin 10 minute.

Criterii de excludere:

  1. Imposibilitatea de a iniția cooling-ul în primele 6 ore după naștere.
  2. Anomalii cromozomiale cunoscute (exceptând Trisomia 21, sindromul Turner, etc.).
  3. Prezența unor anomalii congenitale majore.
  4. Nou-născuții in extremis pentru care nu poate fi oferită terapie intensivă suplimentară.

Dacă nou-născutul îndeplinește fie criteriile A1 sau A2, se trece la Partea B (criterii neurologice și examen clinic).

Partea B - Criterii Neurologice: Nou-născuții îndeplinesc criteriile dacă prezintă convulsii sau EHI.

Evidența EHI:

EHI moderată/severă este definită fie prin convulsii, fie prin absența convulsiilor, cumulată cu prezența a 3 semne din 6 din examenul clinic neurologic.

Categorie

Encefalopatie moderată

Encefalopatie severă

1. Activitate spontană

Activitate scăzută

Activitate absentă

2. Postura

Flexie distală sau extensie completă sau poziția “picior de broască”

Decerebrare

3. Sistem vegetativ

Pupile

Ritm cardiac

Respirații

Contractate

Bradicardie (<100b/min)

Respirații periodice

Deviere oblică/dilatate/nonreactive

Ritm cardiac variabil

Apnee sau ventilație mecanică

4. Tonus

Hipotonia (focală/generală)

Hipertonia

Falcid

Rigid

5. Reflexe arhaice

  Supt

  Moro

Slab

Incomplet

Absent

Absent

6. Nivelul de conștiență

Letargic (scăderea activității, reversibil, răspunde la stimuli)

Stupor sau comă (nereversibilă, neresponsivă stimuli externi)

Tabel 27 – Examinarea neurologică

Timpul optim pentru examinare: Examinarea trebuie efectuată în primele 1-3 ore de viață, odată ce pacientul a fost stabilizat cardio-respirator.

Executarea examenului neurologic pentru hipotermie controlată (whole body cooling):

Examenul neurologic trebuie să dureze 10-15 minute și trebuie realizat de un specialist sau   

Examenul trebuie notat în fișă și efectuat în următoarea ordine: activitate spontană, postură, sistem vegetativ, tonus (via ROM), reflexe arhaice, și nivelul de conștiență (răspunsul la stimuli).

Pacienții cu EHI definite prin convulsii trebuie să beneficieze de un examen neurologic pentru cooling performant și documentat.

Dacă nou-născutul ȋmplinește criteriile A1 sau A2 și criteriile neurologice B fără criterii de excludere, atunci poate fi inițiată "The Whole Body Cooling" prin comanda “Cooling per protocol”.

 

Referință:

N Engl J Med 2005: 353:1574-84.