Suspiciunea de sepsis neonatal

Nou-născuții, atât la termen, cât și prematuri, sunt foarte susceptibili la infecții sistemice în timpul perioadei neonatale, datorită unei varietăți de factori. Spre deosebire de sugari, copii și adulți, semnele de sepsis la nou-născut sunt vagi și nespecifice. Semnele cele mai precoce pot fi apneea, detresa respiratorie sau alimentația dificilă. Alte semne și simptome includ letargia, instabilitatea termică, hiperbilirubinemia, bradicardia, convulsiile și acidoza.

Când există suspiciune de sepsis, antibioterapia trebuie începută cât mai repede după ce se recoltează sânge, urină și LCR pentru culturi. Urocultura poate fi omisă în perioada neonatală imediată. Dacă există alte circumstanțe care sugerează punctul de plecare al sepsisului, se vor recolta probe adecvate pentru culturi, ca de exemplu aspirat traheal sau material patologic dintr-o zonă care prezintă celulită.

Nou-născuții cu sepsis prezintă frecvent număr absolut de neutrofile imature crescut și/sau neutropenie, sau raport I:T crescut. Totuși, o hemogramă normală la un nou-născut cu semne clinice de sepsis nu exclude o infecție, și, din acest motiv, antibioterapia trebuie începută înaintea obținerii rezultatelor de la culturi.

Antibioticele de primă alegere sunt Ampicilina și Gentamicina atât la nou-născutul de câteva ore cât și la cei internați sub 30 de zile de viață.

Dacă nou-născutul a fost în secția de neonatologie și s-a suspicionat sepsis, se va asocia Vancomicina. Dacă se suspicionează o infecție cu germeni Gram negativi se va administra Piperacilina sau dacă s-au raportat cazuri de Pseudomonas în maternitate.

Se va discuta utilizarea Aciclovirului, în funcție de riscurile și starea clinică a nou-născutului și se vor efectua investigații: culturi tegumentare, teste hepatice, LCR,  PCR –HSV.

După recoltarea analizelor pentru sepsis, nou-născutul trebuie reinvestigat la 72 de ore. Dacă, după 72 de ore, rezultatele tuturor culturilor sunt negative și starea clinică a nou-născutului s-a îmbunătățit, se poate întrerupe antibioterapia.

Dacă hemocultura este pozitivă se va administra tratament antibiotic 10 zile. Se va repeta hemocultura la 24-48 de ore pentru verificarea eficacității tratamentului.

Dacă cultura LCR este pozitivă, se va administra tratament antibiotic pentru 14-21 de zile.

La nou-născuții la care rezultatele culturilor sunt pozitive, antibioterapia se va adapta în funcție de antibiogramă. Trebuie monitorizate nivelurile serice ale antibioticelor folosite.

Dacă se lucrează PCR, un rezultat PCR <1 nu reprezintă o confirmare a infecției. Durata tratamentului este determinată de PCR lucrat seriat, la 24 până la 72 de ore, împreună cu evoluția clinică și rezultatul hemogramei. 

Izolarea nou-născutului este indicată în funcție de microorganismul implicat și de sediul infecției. Se va consulta manualul privitor la izolare.

Dacă pacientul este neutropenic, sunt posibile mai multe scheme de tratament:

  • G-CSF la o doză de 10 µg/kg sc sau IV zilnic sau de 2 ori pe zi se poate administra până ce numărul absolut al neutrofilelor crește >1500.
  • IG IV pot fi administrate pentru stimularea sistemului imunitar până la normalizarea numărului neutrofilelor
  • Transfuzia de granulocite poate fi luată în considerare în urma consultului cu medicul neonatolog dacă se demonstrează sau este evidentă infecția.

Dacă numărul neutrofilelor este foarte scăzut, se poate administra transfuzie de granulocite.

Figura 46 – Modificarea hemogramei în sepsis la nou-născut