Ghid pentru tratamentul cu oxid nitric în hipertensiunea pulmonară persistentă

A.Criterii de excludere:

 1. Nou-născuții < 34 săptămâni de gestație (NO inhibă agregarea plachetară, de aceea trebuie folosit cu mare precauție la nou-născuții < 34 săptămâni și doar la indicația neonatologului).

 2. Boli congenitale de cord: persistența de canal arterial, defectul septal atrial, sau  defectul septal ventricular minore.

 

B.Criterii de admitere (trebuie îndeplinite toate criteriile detaliate mai jos):

 1. Diagnosticarea hipertensiunii pulmonare persistente a nou-născutului (PPHN)

 2. Evaluarea cardiacă pentru a exclude o boală congenitală de cord, poate necesita ecografie cardiacă pentru excluderea unei boli structurale

 3. Presiune respiratorie medie de cel puțin 12 - 15 cm H2O în HFOV (SensorMedics) cu distensie alveolară adecvată (expansiune pulmonară pe 9 coaste la radiografia pulmonară) pentru a asigura administrarea NO.

 4. pH arterial > 7,40 sau acidoză persistentă în ciuda încercărilor de alcalinizare farmacologică în condițiile unei ventilații adecvate (PaCO2 < 60 mm Hg).

 5. Medicamente vasopresoare/inotrop pozitive

 6. a DO2 ³ 600 mm Hg la 2 Astrup-uri la intervale de 30 de minute sau PaO2 < 70 mm Hg la FiO2 = 1,0. AaDO2 = PAO2 - PaO2, PaO2 = PO2 arterial, PAO2 = alveolar PO2 = FiO2 (713) - PaCO2/0.8. 

C.Tratamentul cu oxid nitric (NO) (vezi NO-HFOV):

 1. Începeți tratamentul cu NO după ce s-au îndeplinit criteriile de mai sus și s-a obținut acordul părinților.

 2. Continuați tratamentul convențional.

 3. Începeți cu 40 ppm NO pentru 1 oră. Dacă PaO2 nu se îmbunătățește, creșteți la 80 ppm pentru 1 oră. După ce PaO2 se îmbunătățește (³ 70 mm Hg) scădeți NO la 40 ppm, dacă PaO2 rămâne ³ 100-150 mm Hg, scădeți NO la 20 ppm și mențineți. Dacă PaO2 rămâne ³ 100-150 mm Hg peste 24 ore, luați în considerare scăderea NO la 10 ppm și menținerea până la rezolvarea șuntului. Dacă PaO2 scade sub 60 mm Hg, reîncepeți NO la doza precedentă și mențineți până la rezolvarea șuntului. Testați rezolvarea șuntului la 2-3 zile prin oprirea NO pentru 10-15 minute și verificarea PaO2. Durata terapiei cu NO variază în funcție de etiologia hipertensiunii pulmonare.

 4. Urmăriți nivelul de methemoglobină sanguin (met-hgb) la 1, 2 și 4 ore apoi la 6-8 ore la 40 ppm până ce acesta se stabilizează. Dacă NO < 40 ppm urmăriți met-hgb la 12 ore.

 5. Anunțați Dr. Jim Bates (#3830) de admiterea pacientului în vederea terapiei cu NO.

 6. Concentrația NO va fi monitorizată continuu de către specialistul in terapie respiratorie („Respiratory Theraphyst”) exceptând cazurile în care pacientul este în HFV, când se măsoară la interval de 2 ore. Dacă concentrația NO măsurată este mai mare cu 10% decât cea administrată sau mai mică cu 20% decât aceasta, fluxul de NO va fi ajustat.