Managementul în tratarea nou-născutului din mamă cu Streptococ Grup B pozitiv

Nou-născutul la termen cu semne clinice de sepsis

Se vor recolta analize pentru sepsis - hemograma completă, hemocultură și puncție lombară pentru cultura LCR și se inițiază antibioterapia. Copilul trebuie să fie reevaluat la 48-72 de ore.

Se va opri administrarea antibioticelor dacă starea clinică nu este sugestivă pentru infecție, nu există factori de risc infecțioși materni (corioamniotita, membrane rupte prematur), rezultatele de laborator sunt normale (de exemplu fără devierea la stânga a formulei leucocitare) la 72 de ore hemograma se menține în limite normale, iar culturile sunt negative. Trebuie avut în vedere faptul ca pot fi culturi negative dacă s-a administrat tratament antibiotic intrapartum.

Dacă nou-născutul are culturi pozitive, dacă semnele de sepsis persistă sau factorii infecțioși de risc materno-fetal sunt evidenți, un tratament antibiotic de lungă durată este justificat.

Nou-născuții la termen fără semne clinice de sepsis sau fără tratament antibiotic intrapartum

Acești nou-născuți trebuie ținuți sub observație fără a fi necesară recoltarea de culturi sau administrarea de antibiotic. Se va efectua screening cu hemogramă completă.

Dacă nou-născutul devine simptomatic sau hemograma arată o formulă leucocitară deviată spre stânga (I:T>15) se va aplica protocolul pentru investigarea sepsisului. Durata tratamentului antibiotic va depinde de evoluția clinică, rezultatele de laborator, factorii de risc infecțioși materno-fetal și rezultatul culturilor nou-născutului.