Perfecţionare in Cardiologie Pediatrică

 

​www.ad-cor.ro

 

Proiect cofinanțat în cadrul Fondului Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investește în oameni!”

Durată: 10 luni

Perioadă de implementare: 25 feb. 2015 – 25 dec. 2015

 

Proiectul îsi propune dezvoltarea competențelor în cardiologie pediatrică ale personalului medical (medici și asistente medicale) cu specializare în cardiologia pediatrică sau domenii conexe de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Maria Sklodowska Curie București, Institutul de Boli Cardiovasculare lași și alte unităţi sanitare publice cu paturi din regiunile de dezvoltare București  - Ilfov, Sud, Sud-Est, Sud-Vest și Nord-Est, prin implementarea unui program inovativ de formare profesională susținut atât de aportul noilor tehnologii disponibile în domeniu cât și de know-how-ul oferit de experți naționali și internaționali cu vastă experiență în această specializare.

Grupul țintă este format din 225 persoane, respectiv 65 de medici și 160 de asistente medicale de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Maria Sklodowska Curie București, Institutul de Boli Cardiovasculare lași și alte unităţi sanitare publice cu paturi din regiunile de dezvoltare București  - Ilfov, Sud, Sud-Est, Sud-Vest și Nord-Est.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți abilitățile medicilor și asistenților medicali în utilizarea aparaturii medicale de ultimă generație existentă cât și cea care va fi achizitionată în cadrul proiectului, precum și pentru realizarea de proceduri medicale de diagnostic, tratament, intervenții chirurgicale și îngrijiri pre și post operatorii ce în prezent sunt imposibil a fi îndeplinite.

De ce acest proiect? … pentru că:

  • este necesară actualizarea competențelor și îmbunătățirea abilităților de a utiliza tehnologii moderne în cardiologia pediatrică. Această nevoie este determinată de cazuistica deosebit de variată a domeniului care impune soluții tehnologice tot mai avansate pentru diagnosticarea și tratamentul malformațiilor ce până de curând nu puteau fi identificate și implicit tratate;
  • a fost identificată nevoia reducerii discrepanței de pregătire și competență între personalul medical din România și personalul medical din alte state membre UE în specializarea cardiologie pediatrică aspect ce corespunde inclusiv Strategiei Orizont 2020. Atingerea unor parametri apropiați de nivelul mediu actual al stării de sănătate a populaţiei şi al calităţii serviciilor medicale din celelalte state membre ale UE reprezintă un obiectiv național, alături de integrarea aspectelor de sănătate şi demografice în toate politicile publice ale României;
  • este necesară îmbunătățirea colaborării dintre personalul medical din domeniul cardiologiei pediatrice cu personalul medical din domenii conexe, alături de care se formează echipe multidisciplinare complexe.

Care sunt beneficiile participanților?

  • Dezvoltarea unui program de pregătire ce include module de pregătire practică cu pacienți, inclusiv în blocul operator pe parcursul cărora să se utilizeze aparatură medicală de ultimă generație și să fie exemplificate proceduri medicale de diagnostic, tratament și intervențional moderne.
  • Participarea la module de formare teoretică și/ sau practică realizate de experți de renume internațional în domeniul cardiologiei pediatrice.
  • Participarea unor membri ai grupului țintă la vizite de studiu și schimburi de experiență trans-naționale în clinici/ secții/ spitale cu rezultate remarcabile în cardiologia pediatrică din alte state membre UE.
  • Îmbunătățirea performanțelor și a calității actului medical. În programul de formare implementat prin proiect va fi cooptat și personal medical din domenii conexe cum ar fi Anestezie și Terapie Intensivă cardiacă, Chirurgie cardiovasculară, Pediatrie, Neonatologie, Imagistică medicală din secțiile Cardiologie Pediatrică, ATI-Chirurgie Cardiovasculară, Chirurgie Cardiovasculară, Cateterism Intervențional, Terapie Intensivă Neonatală etc. cu scopul de a eficientiza parcursul și procesul de diagnosticare, intervenție și tratament în cardiologia pediatrică.
  • Acreditarea programului de formare de către Colegiul Medicilor și Ordinul Asistenților Medicali.
  • Subvenții lunare de participare la programul de formare.