Nou-născuții cu greutate mică pentru vârsta de gestație (SGA)

  1. La fiecare nou-născut trebuie evaluată greutatea, lungimea, perimetrul cranian corelate cu vârsta gestațională și comparate cu cele corespunzătoare vârstei gestaționale pe curbele Lubchenco sau alte curbe standard (Fenton). Acei nou-născuți a căror greutate este sub percentila 10 corespunzătoare vârstei gestaționale au restricție de creștere intrauterină.
  2. Hematocritul trebuie monitorizat în prima oră de viață și repetat la 6 ore. Dacă valoarea acestuia este mai mare de 65%, pe o probă de sânge venos sau arterial, trebuie luată în considerare posibilitatea unei flebotomii de diluție (exsanguinotransfuzie parțială și discutată cu un medic neonatolog). Această procedură este  realizată pentru a preveni complicațiile sindromului de hipervâscozitate și se face prin eliminarea de sânge total și înlocuirea acestuia cu un volum egal de ser fiziologic.
  3. Glicemia (din sânge venos) trebuie monitorizată în primele 24 de ore. Dacă glicemia este mai mică de 40 mg/dl trebuie administrat un bolus de glucoză 10%, 2mL/kg timp de un minut, urmat de perfuzie endovenoasă cu glucoză 10% sau alta soluție de administrare intravenoasă cu glucoză la un ritm de 100mL/kg/zi (7mg/kg/min). Dacă glicemia este între 40-50 mg/dl copilul trebuie alimentat, dacă nu există contraindicații. Vezi ghidul de tratament al hipoglicemiei.
  4. Trebuie revăzută anamneza sarcinii pentru a identifica posibile etiologii ale restricției de creștere. De asemenea, trebuie obținut rezultatul examenului histologic al placentei. Cele mai frecvente etiologii ale restricției de creștere intrauterină sunt insuficiența placentară și infecțiile virale intrauterine (complexul TORCH: toxoplasmoza, rubeola, citomegalovirus și virusurile herpetice).