Politica de confidentialitate

Fundatia „Speranta pentru Copiii Romaniei”

CUI: 8018755

Sediul: Bucuresti, Sector 4, Bd. Constantin Brancoveanu nr. 20

 

 

Politica de confidențialitate

Termeni si conditii privind utilizarea sitului si politica de confidentialitate conform Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date

1. Informatii generale

Detinatorul site-ul www.e-neonat.ro, denumit in continuare site, este FUNDATIA „SPERANTA PENTRU COPIII ROMANIEI”, cu sediul in Bucuresti, Sector 4, Bd. Constantin Brancoveanu nr. 20.

Folosirea acestui site implica acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos. Recomandam citirea cu atentie a acestora.

FUNDATIA „SPERANTA PENTRU COPIII ROMANIEI” isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara o alta notificare. Cea mai recenta versiune poate fi gasita accesand pagina "Termeni si conditii" din subsolul site-ului.

Sunteti de acord si acceptati ca, fara nici o notificare prealabila, putem sterge sau adauga orice informatie pe site, intrerupe orice activitate pe site sau arhiva din continutul site-ului, iar in cazul in care se fac referiri la alte site-uri nu garantam si/sau confirmam sub nici o forma tipul de informatie pe care il veti gasi pe aceste site-uri. Ramane la aprecierea dumneavoastra daca vizitati sau nu aceste site-uri sau luati sau nu in considerare informatia gasita pe site-urile respective.

2. Accesul la informatiile de pe site

FUNDATIA „SPERANTA PENTRU COPIII ROMANIEI” garanteaza tuturor utilizatorilor accesul limitat, in interes personal, pe site-ul www.e-neonat.ro si nu le confera drepturile de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/ revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor FUNDATEI „SPERANTA PENTRU COPIII ROMANIEI”, fara acordul prealabil scris al acesteia.

3. Definitii

Utilizator –Persoana fizica care acceseaza pagina de internet in mod liber

Acceptul Utilizatorului – Prin aplicarea bifei in casuta corespunzatoare, Utilizatorul consimte la incheierea contractului de voluntar cu detinatorul sitului.

Accesul la informatiile de pe site – Utilizatorul care si-a dat acceptul la incheierea contractului de voluntar are acces la informatiile de pe site

Pret donatie – suma de bani stabilita de FUNDATIA „SPERANTA PENTRU COPIII ROMANIEI” ce urmeaza sa fie achitata de Utilizatorul care doreste sa faca un act de donatie. Pretul donatiei este stabilit de FUNDATIA „SPERANTA PENTRU COPIII ROMANIEI” si poate fi modificat oricand, fara ca modificarea sa afecteze donatiile deja efectuate.

Incheierea Contractului de Voluntar – se realizeaza la data la care in contul FUNDATIA „SPERANTA PENTRU COPIII ROMANIEI” se evidentiaza contravaloarea pretului achitata de Utilizator, sau in momentul confirmarii platii pentru platile efectuate online.

Denuntarea unilaterala – Contractul de voluntar nu poate fi denuntat unilateral de catre Utilizator.

4. Proprietate Intelectuala

Intregul continut al sitului www.e-neonat.ro - imagini, texte, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si orice alte date - este proprietatea FUNDATIEI „SPERANTA PENTRU COPIII ROMANIEI” si intra sub incidenta Legii privind drepturile de autor si drepturile conexe si a legilor privind protectia proprietatii intelectuala si industriala.

Folosirea fara acordul scris al FUNDATIEI „SPERANTA PENTRU COPIII ROMANIEI” Bucuresti a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare. Utilizatorii care incalca dreptul de autor si dreptul de proprietate intelectuala pot fi trasi la raspundere pentru prejudiciile cauzate Fundatiei „Speranta pentru Copiii Romaniei”.

5. Responsabilitate

FUNDATIA „SPERANTA PENTRU COPIII ROMANIEI” nu isi asuma nici o raspundere pentru prejudiciile aduse prin folosirea/nefolosirea oricarei informatii obtinute de pe Site. Toate informatiile prezente pe site au un caracter informativ. De asemenea, FUNDATIA „SPERANTA PENTRU COPIII ROMANIEI” nu este in niciun fel tinut responsabil pentru pierderile (directe sau indirecte), pierderea unor ocazii sau oportunitati de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate, de catre utilizator, ca urmare a nefunctionarii sau a functionarii necorespunzatoare a Site-ului

6. Forta majora

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

7. Legea aplicabila - jurisdictia

Prin accesarea sitului Utilizatorul isi da acordul ca orice eventuala disputa/diferend/litigiu sa fie solutionat in conformitate cu legislatia Romana. De asemenea este de acord ca jurisdictia sa fie stabilita in fata instantelor romane de la sediul Detinatorului sitului.

8. Litigii si dispozitii finale

Orice alta problema cauzata de produsele prezentate pe www.e-neonat.ro sau de informatiile prezentate pe acest site si care nu este deja tratata de nici un articol din prezentul document, se va solutiona pe cale amiabila in termen de 30 de zile lucratoare de la data sesizarii in scris a problemelor, de catre utilizator. In cazul in care nu s-a reusit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instantelor romanesti de judecata, partile alegand competenta instantelor de pe raza municipiului Bucuresti.

9. INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

FUNDATIA „SPERANTA PENTRU COPIII ROMANIEI” (www.e-neonat.ro) prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automatizate, scopul fiind evidenta persoanelor delegate si/sau imputernicite ale firmelor membre FUNDATIA „SPERANTA PENTRU COPIII ROMANIEI”, facturarea si inregistrarea platii pentru produsele si serviciile furnizate de FUNDATIA „SPERANTA PENTRU COPIII ROMANIEI” conform abonamentului dumneavoastra si informarea ulterioara a dumneavoastra de la distanta privind serviciul prestat, cand e cazul.

Prin inscrirea dvs. ca voluntar va dati acordul implicit pentru prelucrarea datelor personale in scopul realizarii cerintelor.

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi, astfel cum sunt acestea enumerate in art. 13 din Regulamentul 679/2016, respectiv:

  • Dreptul de acces la datele cu caracter personal - persoana vizata poate solicita dreptul de acces la datele personale, in anumite conditii.
  • Dreptul la rectificare- datele personale pot fi rectificate oricand, sau dupa caz modificate
  • Dreptul la stergerea datelor – datele prelucrate pt fi sterse, in situatia in care prelucrarea acestora nu a fost legala
  • Dreptul la restrictionarea prelucrarii- persoana vizata are dreptul de a obţine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc
  • Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor
  • Dreptul de retragere a consimtamantului –retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
  • Dreptul de a va adresa justitiei
  • Dreptul de opozitie- persoana vizata se poate opune prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;
  • Dreptul de a depune plangere – persoana ale carei date au fost prelucrate, depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteţi adresa cu o cerere scrisa, datata şi semnata la registratura FUNDATIEI „SPERANTA PENTRU COPIII ROMANIEI” din municipiul Bucuresti, Bd. Constantin Brancoveanu nr. 20, sector 4. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justiţiei.

10. Perioada stocare date

Datele personale ale utilizatorului, vor fi prelucrate pe toata durata contractuala, si vor fi stocate inca trei ani, dupa finalizarea acestuia. Pentru documentele care necesita un termen mai lung de pastrare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, termenul de stocare va fi similar cu cel prevazut de legea speciala.

Daca doriti mai multe informatii despre cat timp pastram datele dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati la adresa afisata in pagina de contact.

11. Contact

Daca aveti intrebari sau nelamuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal sau daca doriti sa va exercitati un drept, puteti contacta Responsabilul privind Protectia datelor la adresa afisata in pagina de contact.