Testul APT pentru hemoglobina fetală

A.Scop: 

Diferențierea sângelui fetal de sângele matern înghițit pentru evaluarea hematocheziei.

B.Metoda: 

Se amestecă proba cu 3-5 mL de apă curentă și se va centrifuga. Supernatantul va avea  o culoare roz. La 5 părți de supernatant se va adăuga o parte de 0,25 N (1%) NaOH.

C.Interpretare: 

O culoare roz  persistentă peste 2 minute indică hemoglobină fetală. Hemoglobina adultă dă o culoare roz care devine galben-brună în 2 min sau mai puțin, indicând denaturarea hemoglobinei adulte.