Toleranța administrării imunoglobulinelor de uz intravenos la nou-născut

Imunoglobulinele se administrează ca atare, intravenos, sub monitorizare atentă în timpul infuzării. Semnele vitale vor fi monitorizate la 15 minute, la 30 min și apoi din oră în oră, pe toată perioada infuzării. În studiile extinse pe sugari, s-au constatat foarte puține reacții adverse în timpul administrării de imunoglobuline. Acestea au constat în creșteri sau scăderi ușoare ale tensiunii arteriale, ale pulsului sau temperaturii (reversibile la scăderea ratei de perfuzie) sau supraîncărcare acută de volum. Având în vedere că doza administrată corespunde unui volum de 10 mL/kg, perfuzia trebuie să dureze mai multe ore (de obicei 3-4 ore).

Denumire comercială

Forma de prezentare

Caracteristici

Soluție de reconstituire

Precauții

Gammagard® (Baxter)

Fiole 0.5, 2.5, 5 și 10 g

pH 6,8,

2% glucoză,

0,3% albumină

Apă sterilă

Efecte adverse legate de rata de infuzie pe AV, TA și temperatură

Gamimune N® (Miles-Cutter)

Soluție 5% (Premixată)

pH 4,25.

10% maltoză (pentru izotonicitate)

Aceleași de mai sus;

Hiperglicemie, și rar scăderea pH

Sandoglobulin (Sandoz)

Fiole 1, 3, și 6 g

pH 6,6, sucroză 5% sau 10% (1,67 g)

0.9% NaCl, D5W, sau apă sterilă

Aceleași de mai sus , Hiperglicemie

Tabel 24 – Administrarea imunoglobulinelor de uz intravenos