Monitorizarea pH-ului și a statusului gazelor sanguine

La nou-născuți

Hiperoxia:

Datorită incidenței sale persistente, continue, ROP în cazul oricărui nou-născut prematur <34 săptămâni de gestație care se află într-un mediu cu concentrație de oxigen crescută, trebuie monitorizată presiunea arterială a oxigenului. Totuși, ROP a fost observată la nou-născuți ale căror PaO2 nu au depășit 100 mmHg. Mai mult, eforturi direcționate spre evitarea hiperoxemiei la nou-născuții la termen și prematuri sunt indicate în cele mai multe situații clinice cu excepția posibilă a hipertensiunii pulmonare (persistența circulației fetale).

Hipoxemia:

Deși studiile clinice riguroase nu au stabilit limite precise, hipoxemia a fost asociată cu hemoragia intraventriculară, ductul arterial patent, persistența circulației fetale și un prognostic neurologic nefavorabil. Hipoxemia (valori ale PaO2 sub 40-50 mmHg) și acidoza (pH < 7,20) sunt de evitat, deoarece ambele au fost asociate cu deschiderea ductului arterial ducând la creșterea rezistenței vasculare pulmonare, circulație pulmonară scăzută și agravarea hipoxemiei.