Analgezice și sedative

Narcoticele sistemice sunt medicamentele cele mai folosite în managementul durerii la pacienții operați. Sunt de asemenea cei mai folosiți agenți la pacienții ventilați, în special când primesc blocanți neuromuscularii sau la cei cu displazie bronhopulmonară.

Tratamentul  abstinenței  la narcotice:

Tratamentul trebuie să atenueze semnele și simptomele abstinenței.

 • Preferabil cu narcotice (ex. paregoric, metadonă)
 • De asemenea poate fi folosit fenobarbitalul.

A.Ghid pentru folosirea Morfinei și Lorazepamului în NICU Universitatea din Iowa Children̕ s Hospital

Written: 06/15/09 Sarah Tierney PharmD, Julie Lindower MD, MPH & Stephanie Stewart RN, MSN

               Updated: 11/17/09, 3/12/2012 Jonathan Klein, MD and Sarah Tierney, PharmD

Semnele abstinenței și ghid pentru tratarea lor

 

Calcularea dozelor de conversie de la IV la administrarea orală și ghid de scăderea dozelor

Conversia de la administrarea IV la administrarea enterală de morfină:

Doza de administrare IV când se face conversia la administrarea orală este de: 10 mcg /kg/h.

Intervalul de administrare a dozelor orale este de: 4 ore (6 doze pe zi).                

Doza de conversie a Morfinei  IV:PO=1:3.

 

1. Calcularea  dozei orale  inițiale de morfină pornind de la doza IV

 • Greutatea pacientului la care se calculează trebuie să fie cea folosită la calcularea dozei IV, nu este necesar să fie greutatea din ziua curentă.

15mcg/kg/h IV =0,18mg/kg/doză PO la 4 ore

12mcg/kg/h IV=0,14mg/kg/doză PO la 4 ore

10mcg/kg/h IV=0,12mg/kg/doză PO la 4 ore

8mcg/kg/h IV=0,1mg/kg/doză PO la 4 ore

 

2. Găsiți doza calculată de morfină orală în tabelul de mai jos în funcție de greutatea pacientului (folosind doza actuală, nu cea în mg/kg/doză) și urmărind din acel punct scala de scădere a dozelor de morfină.

Urmăriți această diagramă pentru pacienții ≤ 2 kg:

Tabel 30 – Scăderea dozelor de morfină la pacienții cu greutate sub 2 kg


Urmăriți această diagramă pentru pacienții >2kg:

Tabel 31 – Scăderea dozelor de morfină la pacienții cu greutate peste 2 kg

Tabel 32 - Scorul Finnegan 

 

Referințe

 1. Berens RJ, Meyer MT, Mikhailov TA, et al. A Prospective Evaluation of Opioid-Dependent Pediatric Critical Care Patients. Anosth Analg. 2006; 102:1045-50.
 2. Committe on Drugs Neonatal Drug Withdrawal. Pediatrics.1998;101:1079-1088.
 3. Dominguez KD, Lomako DM, Katz RW, Kelly HW. Opioid Withdrawal in Critically III Neonates. Ann Pharmacother. 2003; 37:473-7.
 4. Dumbar III AE, Sharek PJ, Mickas NA, et al Implementation and Case-Study Results of Potentially Better Practices to Improve Pain Management of Neonates.Pediatrics 2006; 118; S87-S94.
 5. Finkel JC. Opioid Tolerance and Dependence in Infants and Children. Lecture at George Washington University Medical Center. Date unknown.
 6. Franck LS, Vilardi J, Duran D. Opioid Withdrawal in Neonates after Continuous Infusions of Morphine or Fentanyl durring ECMO. American Journal ofCritical Care. 1998; 7(5):364-369.
 7. Mc Elhatton PR. The effects of benzodiazepine use during pregnancy and lactation.reproductive Toxicology 1994; (8)6:461-75.
 8. Osborn DA, Jeffery HE, Cole M. Opiate treatment for opiate withdrawal in newborn infants. Cochrane Datebase Syst rav:2005 Jul 20;(3); CD002059. Review.
 9. Ostrea EM et al. The Infant of the Drug-Dependent Mother. Avary̕s Neonatology. 2005;6th edition.
 10. Suresh S, Anand KJS. Opioid tolerance in neonate: a state-of-the-art review. Paediatric Anaesthesia. 2001;11:511-521.
 11. Vitali SH, Camerota AJ, Arnold JH. „Anesthesia and Analgesia in Neonate” Avary̕s Neonatology. 6th

B. Blocanți neuromusculari la nou-născuți

Acești agenți trebuie folosiți întotdeauna în combinație cu sedative și analgezice adecvate.

Tabel 33 - Blocanți neuromusculari

*Agenții depolarizanți nu sunt folosiți de rutină deoarece ei persistă pentru o perioadă mai lungă datorită rezistenței lor la acetilcolinesterază.

*Inversarea blocării neuromusculare se face cu: Neostigmină 0,04-0,08mg/kg IV și Atropină 0,02mg/kg.

Referințe:

 1. Felman DM, Weiss MG, NicoskiP, and Sinacore J. Rocuronium for nonmergent intubation of term and preterm infants. Journal of Perinatology 2011;31:38-43.
 2. Lexi-Comp, Inc. Pediatric Drug Information. Accesed online. Updated annually.
 3. Johnson PN, Miller J, Gormley AK. Continuous-infusion neuromuscular blocking agents in critically ill neonates and children. Pharmacotherapy 2011; 31(6):609-620.
 4. Thomas Reuters. Neofax. 24th Edition. 2011.