Proiectul "INTENSIV"

„INTENSIV: Un + (Plus) de şansă la viaţă pentru copiii în stare critică”
 
Fondul Social European
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei
Prioritatea de investiţii 9.iv: Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general 
Beneficiar: SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII „M.S.CURIE” 
Contract de finanţare nr. POCU/91/4/8/109547
Cod SMIS: 2014+: 109547