Dozele medicamentelor administrate în urgență

Medicament (conc.) și

indicație

Doze

Administrare/Concluzii

Adenozină (3 mg/mL)

Tratamentul acut al tahicardiei supraventriculare

 

 

1. doză 0.1 mg/kg/doză

2. doză 0,2 mg/kg/doză

3. doză 0,3 mg/kg/doză

Injectare rapidă IV în 1-2 secunde

Clătirea liniei imediat cu 5-20 mL SF

Infuzie cât mai apropriată de locul IV

Administrare IO cu succes

 

Atropină (0,1 mg/mL)

Bradicardie

 

Doză de 0,02 mg/kg IV

Se poate repeta x1 doză la 3 minute

Gluconat de calciu (100 mg/mL) =9,4 mg calciu elementar/mL

Stop cardiac

Hipocalcemie

Doză 100 mg/kg IV

Nu IM sau SC

Se poate repeta x1 doză, apoi în funcție de rezultatele calciului ionizat

Administrare prin injectare lentă IV pentru stop cardiac, infuzie în decurs de 30-60 minute pentru alte indicații. Infuzia se sistează dacă AV > 100 bpm.

Nu se administrează intraarterial.

 

Dextroză 10% (0,1 mg/mL)

Hipoglicemie

 

Hiperpotasemie în combinație cu insulină

0,2 g/kg/doză IV cu dextroză 10%

 

Apoi infuzie continuă cu dextroză 10% la o rată de 4-8 mg/kg/min.

Titrați până la obținerea normoglicemiei.

2 mL/kg de glucoză 10% Hiperpotasemie:  Infuzie continuă la o rată a dextrozei de 0,5 g/kg/h și insulină normală 0,1-0,2 unități/kg/h. Dozarea dextrozei și a insulinei se ajustează pe baza glucozei sanguine și a concentrațiilor de potasiu. Nu se recomandă întreruperea bruscă a infuziei de dextroză din cauza “glicemiei de rebound”.

Concentrațiile de glucoză mai mari de 15% trebuie administrate printr-o venă centrală pentru a minimiza riscul flebitei și al trombozei.

Dopamina

 

Se administrează 10 mcg/kg/min

La ritmul de 1 mL/h:

Gx30=mg de dopamină

(în kg) în 50mL gluc 5%/SF

Hipotensiune

Se începe cu 5 mcg/kg/min.

 

Se poate crește cu 2,5-5 mcg/kg/min cât e necesar până la 20mcg/kg/min.

 

Se ia în considerare în cazul perfuziei periferice reduse, șoc evident sau puls neregulat după epinefrină sau volum expanderi (și bicarbonat)

Epinefrina

 

(1:10 000)

 

Resuscitare

Bradicardie

Hipotensiune severă

 

 

Utilizare pe termen scurt pentru hipotensiune sistemică

0,1-0,3 mL/kg

 

IV sau IO

 

Echivalent la

0,01-0,03 mg/kg/doză la o concentrație de

1:10 000

 

Pentru perfuzie continuă

 

se începe cu 0,05 mcg/kg/min până la un maxim de 1 mcg/kg/min.

 

 

Push IV rapid  urmat de 0,5 -1mL de ser fiziologic

Se poate repeta doza la 3-5 minute

 

Atenție: Niciodată nu se

folosește nediluată

1:1 000 concentrația folosită

 

Și NICIODATĂ nu se injectează într-o arteră

Nu se amestecă cu bicarbonat.

Eficiența medicamentului crește cu corectarea acidozei.

După administrarea ET se fac câteva ventilații cu presiune pozitivă.

Dozele mari nu se administrează intravenos. 

Fentanil (50 mcg/mL)

Analgezie

Sedare

Anestezie

1 mcg/kg

Se consideră 10 mcg/mL pentru dozele sub 5 mcg

Hidralazină (20 mg/mL)

Hipertensiune prin vasodilatație

0,1-0,5 mg/kg        

Dozele peste 2 mg; considerați 0,4 mg/mL

Lorazepam (2 mg/mL)

Sedare

Convulsii

0,05-0,1 mg/kg

Bolus IV lent

Convulsii, se poate repeta la 10-15 minute

Morfină (1 mg/mL)

Durere

Sedare

0,05-0,1 mg/kg      

Bolus IV lent, în decurs de 5-10 minute, IM, SC

Naloxonă

Antagonist narcotic

 

0,1mL/kg

 

Injectate rapidă IV, IM

Se poate repeta în 3-5 minute. Dacă nu răspunde la resuscitare. Necesită repetarea dozei. Durata reversiei este rapidă

Fenobarbital

 

(Anticonvulsivant)

 

 

*Doza de încărcare 15-20 mg/kg pentru convulsii refractare

Doze adiționale de 5 mg/kg până la totalul de 40 mg/kg

Bolus IV timp de 10-15 minute, nu mai rapid de 1 mg/min.

Se poate administra și prin bolus IV lent IM, PR sau PO

Produsul IV diluat se poate utiliza oral

Bicarbonat de sodiu 4,2%

 

(0,5mEq/mL)

 

Acidoză metabolică

documentată

1-2 mEq/kg

Bolus IV lent timp de 30 minute.

Notă: Se folosește la sugari doar 0,5 mEq/mL soluție

Infuzie 1 mEq/mL ≥ 1 minut

CAUSTIC, nu injectați mai repede de 2 mL/kg/min

NU administrat de

rutină pentru resuscitare.

Se poate administra și ca infuzie continuă, IO sau PO

 

Vecuronium (1mg/mL)

Paralizie

Intubație cu secvență rapidă*

0,1 mg/kg              

Bolus IV sub 1 minut

Expansor de volum

 

Plasma, SF

 

Hipotensiune sau hipovolemie cu evidența pierderii acute de sânge sau scăderea volumului plasmatic

Eritrocite: 10-15 mL/kg IV

SF: 10 mL/kg IV

 

 

Eritrocite: se infuzează timp de 4 ore

SF: în cel puțin 10 minute, dar de preferat în 30-60 de minute

Se ia în considerare în cazul răspunsului slab la resuscitare sau puls slab cu ritm cardiac bun.

 

 

Tabel 44 – Medicația de urgență